Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 15 december 2020

Kontakt

Kunskapsstöd

I en kunskapsstyrd hälso- och sjukvård är det viktigt att ny kunskap snabbt börjar användas och att bästa tillgängliga kunskap används i varje möte. Kunskapen finns bland annat i olika typer av kunskapsstöd. Exempel på kunskapsstöd är vårdprogram, vårdförlopp, riktlinjer och rekommendationer för vårdens medarbetare och verksamhetsledning.

Det finns många olika typer av kunskapsstöd från en mängd olika aktörer. Vissa kunskapsstöd är framtagna av regioner, andra av myndigheter, ytterligare av professionsföreningar eller vårdaktörer inom både primärvård och specialiserad vård. För den som arbetar i hälso- och sjukvården är det inte alltid lätt att veta vilket kunskapsstöd som är aktuellt och bör användas.

Regionerna har flera gemensamma initiativ för att skapa tydlighet och arbeta effektivt tillsammans med ny kunskap. Två av initiativen är Nationellt kliniskt kunskapsstöd och Generiskt ramverk för kunskapsstöd.

Information om godkända vårdförlopp och hur de kan införas i verksamheten.

Rutiner och rekommendationer kring hantering av covid-19 inom olika vårdområden.

Verktyg för kunskapsstöd i primärvården.

Ramverk för hur kunskapsstöd tas fram.