Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 13 april 2021

Kontakt

Generiskt ramverk för kunskapsstöd

Regionerna har tagit fram ett så kallat generiskt ramverk för hur kunskapsstöd i kunskapsstyrningssystemet tas fram, förankras och sprids inom hälso- och sjukvården. Syftet är att få ett tydligt och gemensamt sätt att arbeta med kunskapsstöd.

Flera kompetenser och perspektiv behövs när kunskap ska sammanställas i till exempel vårdprogram och rekommendationer. Genom att följa det generiska ramverket kopplas olika kompetenser och vårdnivåer ihop där det behövs. Det kan till exempel handla om personer från regioner, kommuner, myndigheter samt patient- och professionsföreningar som är delaktiga i att ta fram kunskapsstödet. Generiskt ramverk för kunskapsstöd är framtaget av Nationell samverkansgrupp metoder för kunskapsstöd.

NSG metoder för kunskapsstöd