Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 2 juli 2020

Kontakt

Infektionssjukdomar vid covid-19

Svenska Infektionsläkarföreningen, Svenska Hygienläkarföreningen och Föreningen för Klinisk Mikrobiologi har tagit fram ett nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19. Nationellt programområde för infektionssjukdomar har ställt sig bakom vårdprogrammet.

Det nationella vårdprogrammet är tänkt att utgöra en bas för utredning, handläggning och behandling av patienter med misstänkt och bekräftad covid-19 i Sverige. Vårdprogrammet revideras kontinuerligt utifrån att ny kunskap tillkommer. Vårdprogrammet har bland annat varit på remiss till berörda nationella programområden. Vad gäller vårdhygieniska råd är riktlinjer från respektive vårdhygieniska enheter styrande i regionerna, utöver myndighetsrekommendationer.

Nationellt vårdprogram covid-19