Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 3 mars 2021

Kontakt

Vaccin och vaccination mot covid-19

Här finns information om de webbinarium om vaccin och vaccination mot covid-19 som hölls den 25 februari och den 2 mars. De riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården med att ordinera vaccin mot covid-19.

Webbinarierna är en och en halv timme långa och anordnades inom ramen för Partnerskapet för stöd till kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård i samverkan mellan Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Webbinarium 25 februari

Se film

Webbinarium 2 mars

Se film

Presentation

Program

  • Vaccinerna – hur de godkänns, skyddseffekt, säkerhet/biverkningar, vaccinteknologier, kommande vacciner
  • Vaccination – prioriterade grupper fas 1-4 och fördjupad vägledning (till exempel om allergier, ammande och gravida, immunsupprimerade, 65 år och äldre, dosintervall)
  • Invånarperspektiv – stöd för att bemöta frågor och eventuell oro

Medverkande

  • Charlotta Bergquist, vaccinsamordnare, Läkemedelsverket
  • Ulla Wändel Liminga, ämnesområdesansvarig läkemedelssäkerhet, Läkemedelsverket
  • Sören Andersson, chef för enheten för vaccinationsprogram, Folkhälsomyndigheten
  • Bernice Aronsson, utredare vid enheten för vaccinationsprogram, Folkhälsomyndigheten

Läs vidare