Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 6 juli 2021

Kontakt

Vaccin och vaccination mot covid-19

Här finns information om de webbinarium om vaccin och vaccination mot covid-19 som har hållits under våren 2021. De riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården med att ordinera vaccin mot covid-19.

Webbinarierna är en och en halv timme långa och anordnades inom ramen för Partnerskapet för stöd till kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård i samverkan mellan Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Medverkande vid samtliga webbinarier:

 • Charlotta Bergquist, vaccinsamordnare, Läkemedelsverket
 • Ulla Wändel Liminga, ämnesområdesansvarig läkemedelssäkerhet, Läkemedelsverket
 • Sören Andersson, chef för enheten för vaccinationsprogram, Folkhälsomyndigheten
 • Bernice Aronsson, utredare vid enheten för vaccinationsprogram, Folkhälsomyndigheten

Webbinarium 21 april

Presentation

Program

 • Vaccinationsinsatsen – aktuellt läge nationellt och regionalt
 • Vaccinerna – säkerhet, skyddseffekt och rekommenderad användning
 • Uppdateringar i Folkhälsomyndighetens vägledning
 • Kunskapsbehov - att bemöta frågor och eventuell oro

Webbinarium 2 mars

Presentation

Program

 • Vaccinerna – hur de godkänns, skyddseffekt, säkerhet/biverkningar, vaccinteknologier, kommande vacciner
 • Vaccination – prioriterade grupper fas 1-4 och fördjupad vägledning (till exempel om allergier, ammande och gravida, immunsupprimerade, 65 år och äldre, dosintervall)
 • Invånarperspektiv – stöd för att bemöta frågor och eventuell oro

Webbinarium 25 februari

Läs vidare