Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 24 maj 2021

Kontakt

Godkända vårdförlopp

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp godkänns av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård (SKS). Därefter fattar regionerna beslut om hur införandet ska ske i vården.