Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 9 december 2020

Kontakt

Vårdförlopp inom cancerområdet

Vårdförlopp inom cancer heter standardiserade vårdförlopp, till skillnad från de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen inom systemet för kunskapsstyrning.

Bakgrunden till de personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom systemet för kunskapsstyrning är den tidigare överenskommelsen inom cancer där de kallas för standardiserade vårdförlopp (SVF). Syfte där är att korta väntetider och minska regionala skillnader i cancervården. Standardiserade vårdförlopp beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som ska eftersträvas från välgrundad misstanke till start av första behandling.

Standardiserad vårdförlopp inom cancer