Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 3 november 2020

Kontakt

Nationell redaktion för kunskapsstöd

Den nationella redaktionen ska stödja nationella arbetsgrupper med att ta fram kunskapsstöd. Det innebär att alla grupper som arbetar med att ta fram vårdprogram, vårdriktlinje eller vårdförlopp ska få ett redaktionellt stöd.

Redaktionens uppdrag är att ge stöd och avlastning till nationella programområden, samverkansgrupper och arbetsgrupper i deras arbete med kunskapsstöd. I uppdraget ingår också att kvalitetssäkra och koordinera produktions- och förvaltningsarbetet inklusive administrering av granskningsprocess. Redaktionen kommer att arbeta i nära samverkan med bland annat samverkansgruppen metoder för kunskapsstöd.

NSG metoder för kunskapsstöd

Redaktörer med dubbla kompetenser

Redaktionen består av medicinska redaktörer. Många av dem har dubbla kompetenser; dels en bakgrund från vården, dels en utbildning inom bland annat journalistik, kommunikation eller språkvetenskap. De har goda kunskaper om målgrupper, språk, form och struktur.

Den nationella redaktionen är en del av den nationella stödfunktionen vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).