Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 28 oktober 2020

Kontakt

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning för alla som arbetar i primärvården.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är en del i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Där finns kunskapsstöd för primärvården och personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Utveckling

Det pågår ett arbete att utveckla kunskapsstöd för hela vårdkedjan. Utvecklingen sker i samverkan med myndigheter, kvalitetsregister, regionala cancercentrum, andra nationella kunskapsstöd och Inera. Avstämningar sker också med regionernas alla kundgrupper för journal- och vårdinformationssystem.

Använda kunskapsstödet

Kunskapsstödets innehåll kan hämtas via API (applikationsprogrammeringsgränssnitt) för att integreras i egna IT-system, webbplatser eller appar. Det finns även en webbplats där man kan se kunskapsinnehållet.

Kontaktpersoner nationellt kliniskt kunskapsstöd

Norra sjukvårdsregionen

Kontaktperson

Vakant

Ämnesområden

 • Infektion och smittskydd
 • Öron, näsa hals

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontaktperson

Ove Oksvold, ove@oksvold.com

Ämnesområden

 • Blod och koagulation
 • Hjärta och kärl
 • Hud och kön
 • Reumatiska sjukdomar

Sjukvårdsregion Uppsala-Örebro

Kontaktperson

Anna Eriksson, anna.g.eriksson@regiongavleborg.se

Ämnesområden

 • Akuta tillstånd
 • Allergi och överkänslighet
 • Andningsvägar
 • Arbets- och miljömedicin
 • Habilitering
 • Äldres hälsa

Sydöstra sjukvårdsregionen

Kontaktperson

Patrik Glasberg, patrik.glasberg@regionkalmar.se

Ämnesområden

 • Endokrina organ
 • Levnadsvanor
 • Palliativ vård

Södra sjukvårdsregionen

Kontaktperson

Sten Tyrberg, sten.tyrberg@skane.se

Ämnesområden

 • Barn- och ungdomshälsa
 • Mäns hälsa
 • Nervsystem och smärta
 • Njurar och urogenitala problem
 • Ögon

Västra sjukvårdsregionen

Kontaktperson

Maria Dahlström-Roos, maria.dahlstrom.roos@vgregion.se

Ämnesområden

 • Cancersjukdomar
 • Kvinnohälsa
 • Mage och tarm
 • Psykisk hälsa
 • Rörelseorganen