Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 28 september 2020

Kontakt

Godkända vårdförlopp

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp godkänns av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård (SKS). Därefter fattar regionerna beslut om hur införandet ska ske i vården.

Vårdförloppen hittar du i regionernas gemensamma system för kunskapsstöd:

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK)

Presentation av de tre godkända vårdförloppen (ppt, nytt fönster)

Välj ett specifikt programområde för att läsa mer om det.