Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 7 april 2021

Kontakt

Vårdförlopp hjärtsvikt – nydebuterad

Vårdförloppet börjar vid välgrundad misstanke om hjärtsvikt och sträcker sig som längst fram till och med ställningstagandet till andra linjens behandling. Fokus ligger på de åtgärder som har starkast rekommendationsgrad och där skillnaderna i landet är störst.

200 000 till 300 000 svenskar har hjärtsvikt och dödligheten är hög, särskilt inom det första året efter diagnosen. Varje år insjuknar upp emot 40 000 personer i Sverige med en nyupptäckt hjärtsvikt och vårdförloppet är tillämpligt för majoriteten av dem. Ett fokus i vårdförloppet är att göra rätt från början vid nydebuterad hjärtsvikt. Rätt insatt behandling i ett tidigt skede kommer att ge stor effekt med minskat antal sjukhusinläggningar, förbättrade symtom samt minskad dödlighet.

Den övergripande målsättningen med vårdförloppet är att förbättra överlevnad, fysisk kapacitet och livskvalitet hos personer med hjärtsvikt.

Presentation om vårdförloppet

Filmer om vårdförlopp

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppen utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientrepresentant för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Krister Lindmark, ordförande i NAG hjärtsvikt

Björn Sonnentheil, patientrepresentant i NAG hjärtsvikt

Läs vidare