Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 3 februari 2021

Kontakt

Införande av vårdförlopp

Styrgruppen för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS) beslutar och godkänner vårdförlopp som ska införas. Därefter fattar regionerna beslut om när och hur vårdförloppen ska införas i vård och omsorg. Här kan du hitta material som kan vara till stöd vid införandet såsom presentationsmaterial och filmer.

Börja gärna med checklistan för regional analys som syftar till att ge tips i förberedelsearbetet inför att vårdförlopp ska införas. Sidan uppdateras kontinuerligt allteftersom nya vårdförlopp godkänns.

Checklista för regional analys avseende vårdförlopp (pdf, nytt fönster)

Filmer

För att ytterligare förklara vad vårdförlopp innebär har systemet för kunskapsstyrning tagit fram ett antal korta filmer som reder ut begreppen. Observera att standardiserade vårdförlopp heter numera personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Mats Bojestig, ordförande Nationellt system för kunskapsstyrning, hälso- och sjukvård, förklarar värdet av vårdförloppen och bemöter kritik. Längd: 4 minuter.

Kristoffer Strålin, överläkare, berättar utifrån ett professionsperspektiv hur vårdförlopp kommer att göra skillnad. Längd: 5 minuter

Helena Conning, patientföreträdare, blir intervjuad om vikten av patientmedverkan i vårdförloppen. Längd: 4 minuter.

Christina Holmström, processledare, berättar om arbetet med framtagandet av vårdförlopp. Längd: 4 minuter.