Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 26 februari 2021

Kontakt

Påbörjade vårdförlopp

Målet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är att de ska bidra till en jämlik och god vård och omsorg till alla patienter oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk bakgrund. Patienten ska uppleva en mer välorganiserad och sammanhållen process.

Ett nationellt programområde (NPO) blir huvudansvarigt för arbetet med respektive vårdförlopp. Programområdet utser en arbetsgrupp (NAG) som ska arbeta med att ta fram vårdförloppet. Arbetsgruppen består av olika kompetenser, till exempel sakkunniga inom olika områden, läkare, patientföreträdare, ekonomer med flera.

Godkända vårdförlopp

Påbörjade vårdförlopp

De pågående vårdförloppen tas fram under 2020 och införs under 2021 och 2022.

VårdförloppNPO med huvudsakligt ansvar
Traumatisk hjärnskadaBarn och ungdomars hälsa
Nervsystemets sjukdomar
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
Inflammatorisk tarmsjukdomMag- och tarmsjukdomar
EpilepsiNervsystemets sjukdomar
Långvarig icke-malign smärtaNervsystemets sjukdomar (NAG smärta)
SjälvskadebeteendePsykisk hälsa
Ångest och depressionPsykisk hälsa
JättecellsarteritReumatiska sjukdomar
KnäledsartrosRörelseorganens sjukdomar
Palliativ vårdÄldres hälsa
Grav hörselnedsättningÖron, näsa och halssjukdomar
Sömnrelaterad andningsstörning och obstruktiv sömnapné hos barnÖron, näsa och halssjukdomar
Vårdförloppen avseende sår ska koordineras:
Diabetes med hög risk för fotsår
Varicer och venösa bensår
Svårläkta sår
Hjärt- och kärlsjukdomar
Hud- och könssjukdomar
Endokrina sjukdomar
Levnadsvanor (generiskt vårdförlopp)Levnadsvanor
Rehabilitering (generiskt vårdförlopp)Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin


Vårdförlopp som vidareutvecklas

VårdförloppNPO med huvudsakligt ansvar
HöftledsartrosRörelseorganens sjukdomar
Reumatoid artritReumatiska sjukdomar
Stroke och TIANervsystemets sjukdomar
SchizofreniPsykisk hälsa
KOLLung- och allergisjukdomar
SepsisInfektionssjukdomar