Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

19 augusti 2020

Kontakt

Vårdförlopp under framtagande

Målet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är att de ska bidra till en jämlik och god vård och omsorg till alla patienter oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk bakgrund. Patienten ska uppleva en mer välorganiserad och sammanhållen process.

Ett nationellt programområde (NPO) blir huvudansvarigt för arbetet med respektive vårdförlopp. Programområdet utser en arbetsgrupp (NAG) som ska arbeta med att ta fram vårdförloppet. Arbetsgruppen består av olika kompetenser, till exempel sakkunniga inom olika områden, läkare, patientföreträdare, ekonomer med flera.

Godkända vårdförlopp

Pågående vårdförlopp

De pågående vårdförloppen tas fram under 2020 och införs under 2021.

VårdförloppNPO med huvudsakligt ansvar
Traumatisk hjärnskadaBarn och ungdomars hälsa
Nervsystemets sjukdomar
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
LungfibrosLung- och allergisjukdomar
Inflammatorisk tarmsjukdomMag- och tarmsjukdomar
EpilepsiNervsystemets sjukdomar
Långvarig icke-malign smärtaNervsystemets sjukdomar (NAG smärta)
SjälvskadebeteendePsykisk hälsa
Ångest och depressionPsykisk hälsa
JättecellsarteritReumatiska sjukdomar
KnäledsartrosRörelseorganens sjukdomar
Palliativ vårdÄldres hälsa
Grav hörselnedsättningÖron, näsa och halssjukdomar
Sömnrelaterad andningsstörning och obstruktiv sömnapné hos barnÖron, näsa och halssjukdomar
Vårdförloppen avseende sår ska koordineras:
Diabetes med hög risk för fotsår
Varicer och venösa bensår
Svårläkta sår
Hjärt- och kärlsjukdomar
Hud- och könssjukdomar
Endokrina sjukdomar
Levnadsvanor (generiskt vårdförlopp)Levnadsvanor
Rehabilitering (generiskt vårdförlopp)Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin


Vårdförlopp som vidareutvecklas

VårdförloppNPO med huvudsakligt ansvar
HöftledsartrosRörelseorganens sjukdomar
Reumatoid artritReumatiska sjukdomar
Stroke och TIANervsystemets sjukdomar
SchizofreniPsykisk hälsa
KOLLung- och allergisjukdomar
SepsisInfektionssjukdomar

Vårdförlopp för remiss hösten 2020

VårdförloppNPO med huvudsakligt ansvar
Kognitiv svikt vid demensÄldre
OsteoporosEndokrina sjukdomar
HjärtsviktHjärt- och kärlsjukdomar


Stödmaterial

Det finns stödmaterial i form av powerpointbilder och checklista för regional analys. Ett övergripande medskick är att påbörja förberedelsearbetet redan under remissperioden.

Vårdförlopp regional analys, checklista (pdf, nytt fönster)

Vårdförlopp presentation (ppt, nytt fönster)

Vårdförlopp presentation (pdf, nytt fönster)