Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 18 januari 2021

Kontakt

Remisser vårdförlopp och vårdprogram

Här hittar du alla vårdförlopp och vårdprogram som är på remiss. Från och med 2021 släpps nya remisser vid fyra tillfällen per år.

Remissförfarandet är öppet, vilket innebär att alla som är intresserade är välkomna att lämna synpunkter. Det kan till exempel vara patientföreningar, regioner, berörda professioner och kommuner. Samordna gärna svaren inom respektive organisation eller förening.

Från och med 2021 gäller följande remissdatum för vårdprogram och vårdförlopp:

 • 15 februari
 • 15 april
 • 15 september
 • 15 november

Cancer

Ett antal nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp inom cancersjukdomar är ute på remiss. Du kan lämna remissvar till och med 15 februari 2021.

 • Aggressiva B-cellslymfom
 • Hypofystumörer
 • Livmoderhalscancerprevention
 • Livermoderkroppscancer
 • Myelom
 • Neuroendokrina buktumörer
 • Prostatacancer
 • Tjock- och ändtarmscancer

Distala radiusfrakturer

Nationellt vårdprogram för distala radiusfrakturer

Ladda ner vårdprogram och konsekvensbeskrivning:

Du svarar på remissen genom att fylla i dokumentet nedan och skicka det till: isabelle.alknas@vgregion.se

Lämna remissvar senast den 15 mars 2021.

Kronisk njursjukdom

Nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom

Ladda ner vårdprogram och konsekvensbeskrivning:

Du som svarar på remissen kanske behöver samla in synpunkter från flera personer. För att underlätta detta kan du använda word-dokumentet nedan:

Du svarar sedan på remissen via en digital tjänst:

Lämna remissvar senast den 10 mars 2021.

Vad händer sedan?

Remissvaren behandlas av respektive nationell arbetsgrupp som därefter reviderar vårdförloppet eller vårdprogrammet. Beslut om fastställande av vårdförlopp och vårdprogram fattas Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Därefter beslutar regionerna om införande.

Remisser under bearbetning

Hjärtsvikt

Sista datum för remissvar: 27 november 2020

Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom

Sista datum för remissvar: 27 november 2020

Osteoporos – sekundärprevention efter fraktur

Sista datum för remissvar: 27 november 2020