Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 16 februari 2021

Kontakt

Remisser vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer

Här hittar du alla vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer som är på remiss. Från och med 2021 släpps nya remisser vid fyra tillfällen per år.

Remissförfarandet är öppet, vilket innebär att alla som är intresserade är välkomna att lämna synpunkter. Det kan till exempel vara patientföreningar, regioner, berörda professioner och kommuner. Samordna gärna svaren inom respektive organisation eller förening.

Från och med 2021 gäller följande remissdatum för vårdprogram, vårdförlopp och riktlinjer:

  • 15 februari
  • 15 april
  • 15 september
  • 15 november

  Cancer

  Två nationella vårdprogram inom cancersjukdomar är ute på remiss. Du kan lämna remissvar till och med 15 april 2021.

  • Hudlymfom
  • Sköldkörtelcancer

   Distala radiusfrakturer

   Nationellt vårdprogram för distala radiusfrakturer

   Ladda ner vårdprogram och konsekvensbeskrivning:

   Du svarar på remissen genom att fylla i dokumentet nedan och skicka det till: isabelle.alknas@vgregion.se

   Lämna remissvar senast den 15 mars 2021.

   Kronisk njursjukdom

   Nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom

   Ladda ner vårdprogram och konsekvensbeskrivning:

   Du som svarar på remissen kanske behöver samla in synpunkter från flera personer. För att underlätta detta kan du använda word-dokumentet nedan:

   Du svarar sedan på remissen via en digital tjänst:

   Lämna remissvar senast den 10 mars 2021.

   Kvinnosjukdomar och förlossning

   Riktlinje för handläggning i graviditetsvecka 41

   Ladda ner riktlinje och konsekvensbeskrivning:

   Du svarar på remissen genom att fylla i dokumentet nedan. Information om vart du skickar remissvaret finns i dokumentet.

   Lämna remissvar senast den 15 april.

   Vad händer sedan?

   Remissvaren behandlas av respektive nationell arbetsgrupp som därefter reviderar vårdförloppet eller vårdprogrammet. Beslut om fastställande av vårdförlopp och vårdprogram fattas Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Därefter beslutar regionerna om införande.

   Remisser under bearbetning