Publicerad 15 november 2021

Insatsområde stroke

En nationell arbetsgrupp har tagit fram ett första personcentrerat och sammanhållet vårdförloppet för stroke och TIA, och ska nu ta fram en andra del för den senare delen av vårdkedjan.

Uppdrag

Vårdförloppets mål

Det personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp stroke och TIA syftar till:

 • Ökad jämlikhet, effektivitet och kvalitet i hälso- och sjukvården, samt en mer välorganiserad och helhetsorienterad process för patienten
 • Ökad patientdelaktighet
 • Att patienternas livskvalitet och nöjdhet med vården ska förbättras
 • Verka för ökad kompetensnivå vid omhändertagandet av strokepatienter

Arbetsprocess

Vårdförloppen utgår från tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd och tas gemensamt fram av olika professioner och specialiteter inom regionernas nationella system för kunskapsstyrning. Projektet drivs av en tvärprofessionell arbetsgrupp som arbetar i olika delar av vårdkedjan, samt patientföreträdare från STROKE-Riksförbundet och Afasiföreningen.

Vårdförloppets utformning baseras på:

 • Socialstyrelsen Nationella riktlinjer (Nationella riktlinjer för vård vid stroke, 2018, reviderade 2020)
 • Nationella beslutsstöd utformade av NAG stroke
 • Vetenskapliga publikationer
 • Patientföreträdarnas erfarenheter
 • De olika professionernas beprövade erfarenhet

Aktuellt

Del 1 av vårdförloppet omfattar den akuta processen och slutenvården, och är beslutad (2020).

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp del 1

Del 2 av vårdförloppet omfattar senare delen av vårdkedjan. Den är ute på öppen remiss från 15 november till 15 februari.

Till remissen

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Ola Winquist, hälso- och sjukvårdsstrateg, Södra sjukvårdsregionen

ola.winquist@skane.se

Ledamöter

 • Annika Berglund, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Per Wester, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Åsa Rejnö, Skaraborgs sjukhus, Västra sjukvårdsregionen
 • Claes Gustafsson, Koncernkontoret, Västra sjukvårdsregionen
 • Christina Brogårdh, Skånes Universitetssjukhus, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Bo Norrving, Lunds universitet, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Mia Von Euler, Örebro Universitetssjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ann Hammer, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Ann Margreth Ljusbäck, Umeå Universitet, Norra sjukvårdsregionen
 • Emma Kjörk, Östra Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Helena Fordell, Neurocentrum NUS, Norra sjukvårdsregionen
 • Marika Möller, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Margareta Gonzalez, Gävle sjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Mats Elm, Närhälsan, Västra sjukvårdsregionen
 • Pia Skott, Folktandvården Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Jonna Björkegren, Örebro Universitetssjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Anna Liljenberg, Capio rehab Kvillebäcken, Västra sjukvårdsregionen
 • Carmen Wärlinge, Akademiskt primärvårdscentrum, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Anna Bråndal, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Åsa Ager, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ove Puisto, STROKE-Riksförbundet
 • Lena Ringstedt, Afasiföreningen
 • Lilian Carleson, Täby kommun
 • Siv Carlsson, Växjö kommun

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård