Publicerad 20 augusti 2021

Ta fram kunskapsstöd

Till hjälp för att ta fram kunskapsstöd i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, finns ett så kallat generiskt ramverk. Syftet är att få ett tydligt och gemensamt sätt att arbeta med kunskapsstöd.

Generiskt ramverk

Flera kompetenser och perspektiv behövs när kunskap ska sammanställas i till exempel vårdprogram och rekommendationer. Genom att följa det generiska ramverket kopplas olika kompetenser och vårdnivåer ihop där det behövs. Det kan till exempel handla om personer från regioner, kommuner, myndigheter samt patient- och professionsföreningar som är delaktiga i att ta fram kunskapsstödet. Generiskt ramverk för kunskapsstöd är framtaget av Nationell samverkansgrupp metoder för kunskapsstöd.

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård