Granskningsrunda 1

Fas 4a

I arbetet med vissa typer av kunskapsstöd kallas detta moment för "Intern förankring".

  • Genomföra intern förankring/granskningsrunda 1 inom nationellt system för kunskapsstyrning
  • Vid behov uppdatera kunskapsstödet efter synpunkter
  • Bearbeta texten i dialog med nationell redaktion och stödfunktion vid Sveriges Kommuner och Regioner
  • Fylla i checklista för godkännande inför nationell remiss eller synpunktsinhämtning

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.