Publicerad 19 juni 2024

Matallergi IgE-förmedlad, vårdförlopp

Här finns stödmaterial till det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för IgE-förmedlad matallergi.

Vårdförlopp för sepsis finns på 1177 för vårdpersonal.

Vårdförlopp matallergi IgE-förmedlad, 1177 för vårdpersonal

Om vårdförloppet

Anledningen till varför vi blir allergiska mot vissa livsmedel är fortfarande okänd. Det finns en ärftlighet och det finns en samsjuklighet. Vid allergi mot till exempel pälsdjur finns en ökad risk att också utveckla andra allergier, till exempel mot ett livsmedel. Självdiagnostisering och överdiagnostik är vanligt vid allergier. När en individ utreds noggrant mot ett specifikt livsmedel är förekomsten av matallergi hos barn och vuxna mellan en och tre procent. Matallergi kan ha en stor negativ inverkan på livet, till exempel att man undviker att gå på restaurang eller blir särbehandlad i sociala sammanhang.

Det övergripande målet med vårdförloppet är att öka livskvaliteten hos patienter med misstänkt matallergi genom att diagnos ställs på ett korrekt sätt genom att åtgärderna i vårdförloppet tillämpas i vården.

Seminarium

Den 10 maj 2023 hölls ett digitalt seminarium om vårdförlopp för IgE-förmedlad matallergi. Du kan se det i efterhand.

Stödmaterial

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp matallergi, IgE-förmedlad (PDF) Pdf, 441 kB.

Presentation vårdförlopp matallergi, IgE-förmedlad (PPT) Powerpoint, 6 MB.

Filmer

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppen utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientföreträdare för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Caroline Nilsson, ordförande NAG matallergi

Mikaela Odemyr, patientföreträdare NAG matallergi

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.