Publicerad 19 juni 2024

Obstruktiv sömnapné, vårdförlopp och vårdprogram

Här finns stödmaterial till det nationella vårdprogrammet samt det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för obstruktiv sömnapné hos vuxna (OSA).

Vårdprogram och vårdförlopp för obstruktiv sömnapné hos vuxna (OSA) finns på 1177 för vårdpersonal.

Vårdprogram OSA, 1177 för vårdpersonal (PDF)

Vårdförlopp OSA, 1177 för vårdpersonal

Stödmaterial

Vårdprogram obstruktiv sömnapné hos vuxna

Konsekvensbeskrivning vårdprogram OSA (PDF) Pdf, 358 kB.

Vårdförlopp obstruktiv sömnapné hos vuxna

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp OSA (PDF) Pdf, 374 kB.

Om vårdförloppet

Obstruktiv sömnapné är ett mycket vanligt tillstånd som förekommer hos cirka 600 000 personer i Sverige. Varje år utreds över 35 000 vuxna i vården. OSA orsakas av hinder i de övre luftvägarna och innebär att andningsvägarna täpps till under sömnen, så kallad luftvägskollaps. En kollaps kan leda till andningsuppehåll och syrebrist. Andningsuppehållen avslutas ofta med ett kortvarigt uppvaknade, som vid upprepade andningsuppehåll försämrar sömnkvaliteten avsevärt. Obehandlad OSA innebär en ökad risk för allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar och för tidig död.

OSA förekommer i alla åldersgrupper, men är betydligt vanligare hos personer över 50 år. Sjukdomen är dubbelt så vanlig hos män som hos kvinnor, men efter menopaus ökar förekomsten även hos kvinnor. Övervikt och anatomiska hinder som till exempel fettansamling i halsregionen eller stora tonsiller är vanliga riskfaktorer.

Det övergripande målet med vårdförloppen är att patienten snabbt ska få en diagnos och snabbt få de åtgärder som beskrivs i vårdförloppet, som i sin tur ska leda till en bättre livskvalitet.

Presentation vårdförlopp OSA (PPT) Powerpoint, 5 MB.

Seminarium

Den 9 maj 2023 hölls ett digitalt seminarium om vårdförlopp för obstruktiv sömnapné hos vuxna. Du kan se det i efterhand.

Filmer

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppen utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientföreträdare för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Ludger Grote, ordförande NAG obstruktiv sömnapné hos vuxna

Karin Söderberg, patientföreträdare NAG obstruktiv sömnapné hos vuxna

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.