Publicerad 19 juni 2024

Migrän, vårdriktlinje

Här finns stödmaterial till vårdriktlinje migrän.

Vårdriktlinje migrän finns på 1177 för vårdpersonal.

Vårdriktlinje migrän, 1177 för vårdpersonal (PDF)

Stödmaterial

Konsekvensbeskrivning vårdriktlinje migrän (PDF) Pdf, 245 kB.

Seminarium

Ett seminarium om vårdriktlinje migrän hölls den 27 januari 2023. Det spelades in och du kan se det i efterhand.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.