Publicerad 11 maj 2023

Vårdförlopp jättecellsarterit

Här finns stödmaterial till personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för jättecellsarterit.

Färdiga vårdförlopp hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Vårdförlopp på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Om vårdförloppet

Jättecellsarterit, som på engelska heter Giant Cell Arteritis (GCA), är en inflammatorisk sjukdom hos äldre som drabbar blodkärl i kraniet. Det är vanligare hos äldre personer, och allra vanligast bland kvinnor mellan 70 och 80 år. Jättecellsarterit är den vanligaste vaskulitsjukdomen, det vill säga blodkärlsinflammation, hos vuxna. Varje år insjuknar cirka 690 personer i Sverige. En studie visar att 127 av 100 000 personer över 50 år får jättecellsarterit, vilket betyder att det idag är 4 800 personer som lever med sjukdomen. De vanligaste symtomen är huvudvärk, ömhet i skalpen, smärta vid tuggning samt ömhet och svullnad över vid tinningen.

Vårdförloppet syftar i första hand till att minska tiden till behandling. Genom att förkorta den tiden minskar bland annat risken för permanenta ögonskador.

Stödmaterial

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp jättecellsarterit (PDF) Pdf, 572 kB.

Presentation vårdförlopp jättecellsarterit (PPT) Powerpoint, 3 MB.

Film

Filmen beskriver kortfattat mål och syfte med vårdförloppet.

Aladdin Mohammad, ordförande i Nationell arbetsgrupp jättecellsarterit

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.