Publicerad 14 december 2021

Vårdförlopp reumatoid artrit etablerad

Här finns stödmaterial till det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för etablerad reumatoid artrit.

Det färdiga vårdförloppet hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Vårdförlopp på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Om vårdförloppet

Vårdförloppet för etablerad reumatoid artrit omfattar kontinuerlig vård och uppföljning inom specialistvård och rehabilitering. Vårdförloppet inleds då person haft diagnosen reumatoid artrit sedan minst ett år, tills patienten inte längre bedöms vara i behov av specialistvård.

Ett av målen med vårdförloppet är att få fler patienter i remission, det vill säga ett tillstånd där symtomen har avtagit eller försvunnit. Andra mål är att förbättra funktionen hos patienterna samt att öka patientens delaktighet i vård och behandling. För att följa upp vårdförloppet används indikatorer kopplade till bland annat behandling, sjukdomsaktivitet och smärtupplevelse. Ett flertal av indikatorerna följs med hjälp av data från Svensk Reumatologis kvalitetsregister.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp reumatoid artrit etablerad (PDF) Pdf, 692 kB.

Presentation vårdförlopp reumatoid artrit etablerad Powerpoint, 4 MB.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård