Publicerad 12 oktober 2023

Vårdprogram tumbasartros

Här finns stödmaterial till det nationella vårdprogrammet för tumbasartros.

Tumbasartros är artros i leden mellan tummens mellanhandsben och handledsben. En arbetsgrupp har tagit fram ett nationellt vårdprogram för tumbasartros. Målet är att patienter ska få en god, jämlik och resurseffektiv vård.

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp tumbasartros hittar du under kunskapsstöd för rörelseorganen på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Rörelseorganen, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Seminarium om vårdprogrammet

Den 5 oktober hölls ett digitalt seminarium om vårdprogram för tumbasartros. Du kan se det i efterhand i sin helhet, eller uppdelat på fem kapitel.

Kapitel 1: inledning och grundbehandling

Kapitel 2: tilläggsbehandling

Kapitel 3: kirurgisk behandling

Kapitel 4: postkirurgisk rehabilitering

Kapitel 5: hälsoekonomisk analys, kvalitetsregister samt avslutning

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.