Publicerad 28 november 2022

Kunskapsstöd publicerade i november 2022

Barn och ungdomars hälsa

Blåsljud hos barn, primärvårdsrekommendation, reviderad

Funktionell buksmärta hos barn, primärvårdsrekommendation, reviderad

Huvudvärk hos barn, primärvårdsrekommendation, reviderad

Migrän hos barn, primärvårdsrekommendation, reviderad

Spänningshuvudvärk hos barn, primärvårdsrekommendation, reviderad

Stjärtfluss hos barn, primärvårdsrekommendation, reviderad

Cancersjukdomar

Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer, primärvårdsrekommendation, reviderad

Melanom, vårdprogram, reviderat

Myelom, Min vårdplan, ny

Hud- och könssjukdomar

Hudmelanom, primärvårdsrekommendation, reviderad

Liktorn, klavus, primärvårdsrekommendation, reviderad

Infektionssjukdomar

Sepsis, primärvårdsrekommendation

Kvinnosjukdomar

Amenorré, primärvårdsrekommendation, ny

Levnadsvanor

Levnadsvanor, vårdprogram, nya bilagor

Nervsystemets sjukdomar

Epilepsi, vårdförlopp, nytt

Långvarig smärta, vårdförlopp, nytt

Njur- och urinvägssjukdomar

Hydrocele, spermatocele och varikocele, primärvårdsrekommendation, reviderad

Psykisk hälsa

Skadligt bruk och beroende av alkohol, primärvårdsrekommendation, reviderad

Skadligt bruk och beroende av narkotika, primärvårdsrekommendation, reviderad

Rörelseorganens sjukdomar

Knäledsartros, primärvårdsrekommendation, reviderad

Vårdhygien

Vårdhygieniskt arbete, vägledning, ny

Ögonsjukdomar

Retinal venocklusion, vårdriktlinje, ny

Ögonvinkelglaukom, vårdriktlinje, ny

Öron-, näs- och halssjukdomar

Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn, vårdförlopp, nytt

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård