Publicerad 15 november 2021

22q11-deletionssyndrom

Remiss vårdprogram

Status: Avslutad

Nationellt vårdprogram med sista datum för remissvar 15 februari 2022.

Konsekvensbeskrivning nationellt vårdprogram för 22q11-deletionssyndrom (PDF) Pdf, 197 kB.

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.