Publicerad 17 april 2023

Appendicit

Remiss vårdprogram akut appendicit

Svara på remiss

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.