Publicerad 15 november 2021

Cancersjukdomar

Remisser nationella vårdprogram och Min vårdplan cancer

Status: Avslutad

 • Bäckencancerrehabilitering, vårdprogram (reviderat)
 • Cancerrehabilitering, vårdprogram (reviderat)
 • Hjärntumörer, vårdprogram (reviderat)
 • Hudcancer, Min vårdplan (ny)
 • Indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi, vårdprogram (reviderat)
 • Lungcancer, vårdprogram (reviderat)
 • Myelodysplastiskt syndrom (MDS), vårdprogram (nytt)
 • Palliativ vård, vårdprogram (reviderat)
 • Peniscancer, Min vårdplan (reviderat)
 • Peniscancer, vårdprogram (reviderat)
 • Prostatacancer, Min vårdplan (reviderat)
 • Trofoblast, vårdprogram (reviderat)
Remisser på Regionala cancercentrums webbplats

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.