Publicerad 17 april 2023

Cancersjukdomar

Remisser nationella vårdprogram och Min vårdplan cancer

Status: Pågående

 • Akut lymfatisk leukemi (ALL), vårdprogram, reviderat
 • Bedömning och hantering av biverkningar vid behandling med checkpointhämmare, stöddokument, nytt
 • Graft-versus-host-sjukdom (GvHD), stöddokument, nytt
 • Hudlymfom, vårdprogram, reviderat
 • Huvud- och halscancer, vårdprogram, reviderat
 • Kronisk lymfatisk leukemi (KLL), vårdprogram, reviderat
 • Livmoderkroppscancer, Min vårdplan, nytt
 • Mantelcellslymfom, vårdprogram, reviderat
 • Njurcancer, Min vårdplan, nytt
 • Prostatacancer, standardiserat vårdförlopp, reviderat
 • Prostatacancer, vårdprogram, reviderat

Lämna remissvar senast 14 juni 2023.

Ladda ner och svara på remisserna på Regionala cancercentrums webbplats

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.