Publicerad 19 september 2023

Cancersjukdomar

Remisser nationella vårdprogram och Min vårdplan cancer

Status: Pågående

Remisser inom cancersjukdomar finns hos Regionala cancercentrum i samverkan (cancercentrum.se).

Läs och svara på remisser på cancercentrum.se

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.