Publicerad 15 november 2023

Digitala vårdmöten barn och unga

Remiss vägledning och kliniskt kunskapsstöd

Status: Pågående

Kunskapsstöd med sista datum för remissvar 14 februari 2024.

Inom digitala vårdmöten barn och unga finns två remisser:

  1. Vägledning digitala vårdmöten barn och unga (för styrning och ledning)
  2. Kliniskt kunskapsstöd digitala vårdmöten barn och unga (för vårdmötet)

Konsekvensbeskrivning och grund för rekommendation är samma för båda remisser. Du hittar dem nedan i pdf-format eller som bilagor till det kliniska kunskapsstödet.

Konsekvensbeskrivning digitala vårdmöten barn och unga (PDF) Pdf, 147 kB.

Grund för rekommendation digitala vårdmöten barn och unga (PDF) Pdf, 110 kB.

Vägledning

Målgrupp: Styrning och ledning

Remiss vägledning digitala vårdmöten barn och unga (PDF) Pdf, 474 kB.

Stöddokument för insamlande av synpunkter vägledning (Word) Word, 213 kB.

Svara på remiss vägledning

Kliniskt kunskapsstöd

Målgrupp: Primärvård och specialiserad vård

Stöddokument för insamlande av synpunkter kliniskt kunskapsstöd (Word) Word, 214 kB.

Läs och svara på remissen via länken nedan.

Till remiss kliniskt kunskapsstöd

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.