Publicerad 15 november 2023

Digitala vårdmöten barn och unga

Remiss vägledning och kliniskt kunskapsstöd

Status: Avslutad

Kunskapsstöd med sista datum för remissvar 14 februari 2024.

Inom digitala vårdmöten barn och unga finns två remisser:

  1. Vägledning digitala vårdmöten barn och unga (för styrning och ledning)
  2. Kliniskt kunskapsstöd digitala vårdmöten barn och unga (för vårdmötet)

Konsekvensbeskrivning digitala vårdmöten barn och unga (PDF) Pdf, 147 kB.

Vägledning

Målgrupp: Styrning och ledning

Kliniskt kunskapsstöd

Målgrupp: Primärvård och specialiserad vård

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.