Publicerad 15 november 2023

Hjärtsvikt

Remiss vårdförlopp

Status: Avslutad
Målgrupp: Primärvård och specialiserad vård

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp med sista datum för remissvar 14 februari 2024.

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.