Publicerad 15 november 2022

Korneala ektasier

Remiss vårdriktlinje

Status: Avslutad

Nationell vårdriktlinje med sista datum för remissvar 14 februari 2023.

Konsekvensbeskrivning vårdriktlinje korneala ektasier (PDF) Pdf, 208 kB.

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.