Publicerad 15 november 2022

Ländryggsbesvär

Remiss vårdförlopp

Status: Avslutad

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp med sista datum för remissvar 14 februari 2023.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp ländryggsbesvär (PDF) Pdf, 437 kB.

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.