Publicerad 15 november 2022

Långvarig smärta hos barn

Remiss vårdprogram

Status: Avslutad

Nationellt vårdprogram med sista datum för remissvar 14 februari 2023.

Konsekvensbeskrivning vårdprogram smärta (PDF) Pdf, 272 kB.

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.