Publicerad 15 februari 2022

Prader-Willis syndrom

Remiss vårdprogram

Status: Avslutad

Nationellt vårdprogram med sista datum för remissvar 16 maj 2022.

Konsekvensbeskrivning nationellt vårdprogram för Prader-Willis syndrom (PDF) Pdf, 817 kB.

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.