Publicerad 15 september 2023

Remiss efter synprövning inom elevhälsan

Remiss vårdriktlinje

Status: Pågående

Vårdriktlinje med sista datum för remissvar 14 november 2023.

Remiss efter synprövning inom elevhälsan, remiss inklusive konsekvensbeskrivning (PDF) Pdf, 507 kB.

Stöddokument för insamlande av synpunkter (Word) Word, 220 kB.

Läs och svara på remissen via länken nedan.

Till remissen

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.