Publicerad 15 november 2023

Stroke

Remiss vägledning

Status: Pågående
Målgrupp: Styrning och ledning

Vägledning för vidareutbildning av interventionister utan tidigare neurointerventionell kompetens, i endovaskulär trombektomi av ischemisk stroke.

Sista datum för remissvar 14 februari 2024.

Remiss vägledning stroke (PDF) Pdf, 271 kB.

Konsekvensbeskrivning vägledning stroke (PDF) Pdf, 215 kB.

Stöddokument för insamlande av synpunkter (Word) Word, 213 kB.

Svara på remiss

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.