Publicerad 15 februari 2022

Synnedsättande diabetesmakulaödem

Remiss vårdriktlinje

Status: Avslutad

Nationell vårdriktlinje med sista datum för remissvar 16 maj 2022.

Konsekvensbeskrivning vårdriktlinje synnedsättande diabetesmakulaödem (PDF) Pdf, 809 kB.

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.