Publicerad 15 februari 2023

Tårvägssjukdomar

Remiss vårdriktlinje

Status: Avslutad

Vårdriktlinje för kongenitala tårvägssjukdomar, med sista datum för remissvar 14 april 2023.

Konsekvensbeskrivning vårdriktlinje kongenitala tårvägssjukdomar (PDF) Pdf, 247 kB.

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.