Publicerad 15 november 2022

Traumatisk hjärnskada

Remiss vårdförlopp samt vårdriktlinjer

Status: Avslutad

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp, samt vårdriktlinje, med sista svarsdatum 14 februari 2023.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp och vårdriktlinje TBI (PDF) Pdf, 212 kB.

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.