Publicerad 15 april 2022

Uppföljning av vuxna patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning

Remiss vårdriktlinje

Status: Avslutad

Nationell vårdriktlinje med sista datum för remissvar 14 juni 2022.

Konsekvensbeskrivning riktlinje uppföljning vuxna patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning (PDF) Pdf, 842 kB.

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.