Publicerad 15 februari 2024

Cancersjukdomar

Remisser vårdprogram och vårdförlopp

Status: Pågående

  • Bröstcancer, nationellt vårdprogram, reviderat
  • Bröstcancerscreening, nationellt vårdprogram, ny
  • Hypofystumörer, nationellt vårdprogram, reviderat
  • Lungcancer, nationellt vårdprogram, reviderat
  • Matstrups- och magsäckscancer, nationellt vårdprogram, reviderat
  • Sköldkörtelcancer, nationellt vårdprogram, reviderat
  • Urinblåsa, standardiserat vårdförlopp, reviderat
  • Stöddokument Cytostatikaorsakad perifer neuropati (CIPN), ny

Remisser inom cancersjukdomar finns hos Regionala cancercentrum i samverkan (cancercentrum.se).

Läs och svara på remisser på cancercentrum.se

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.