Publicerad 15 november 2022

Hyperparatyreoidism

Remiss vårdprogram

Status: Avslutad

Nationellt vårdprogram med sista datum för remissvar 14 februari 2023.

Konsekvensbeskrivning vårdprogram hyperparatyreoidism (PDF) Pdf, 800 kB.

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård