Publicerad 15 april 2022

Jättecellsarterit

Remiss vårdförlopp

Status: Avslutad

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp med sista datum för remissvar 14 juni 2022.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp jättecellsarterit (PDF) Pdf, 663 kB.

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård