Publicerad 15 september 2022

Matallergi

Remiss vårdförlopp

Status: Avslutad

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp med sista datum för remissvar 14 november 2022.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp matallergi (PDF) Pdf, 221 kB.

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård