Publicerad 15 november 2022

Obesitas hos barn och unga

Remiss vårdprogram

Status: Avslutad

Nationellt vårdprogram med sista datum för remissvar 14 februari 2023.

Konsekvensbeskrivning vårdprogram obesitas (PDF) Pdf, 838 kB.

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård