Publicerad 15 april 2022

Ögonnära basalcellscancer

Remiss vårdriktlinje

Status: Avslutad

Nationell vårdriktlinje med sista datum för remissvar 16 maj 2022.

Konsekvensbeskrivning vårdriktlinje ögonnära basalcellscancer (PDF) Pdf, 766 kB.

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård