Publicerad 15 november 2021

Cancersjukdomar

Nya och reviderade standardiserade vårdförlopp och nationella vårdprogram.

Nya kunskapsstöd

  • Nationellt vårdprogram för tjock- och ändtarmscancerscreening

Reviderade kunskapsstöd

  • Standardiserat vårdförlopp för tjock- och ändtarmscancer
  • Nationellt vårdprogram för bröstcancer
  • Nationellt vårdprogram för lungcancer
  • Nationellt vårdprogram för njurcancer

Lämna remissvar senast 15 februari.

Ladda ner och svara på remisserna på Regionala cancercentrums webbplats

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård