Publicerad 15 november 2021

Endokrina sjukdomar

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för diabetes med hög risk för fotsår

Svara på remiss

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård